Zdrowie: zalecenia dot. standardu rachunku kosztów trzeba przesunąć

Zbieranie danych w czasie stanu epidemii, gdy podmioty lecznicze funkcjonują w sposób całkowicie odmienny od standardowego nie tylko nie dostarczy wartościowych informacji, ale wręcz odwrotnie - argumentują Pracodawcy RP w liście do Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.


- Przewidziana w rozporządzeniu zmiana polityki rachunkowej wymaga znacznych nakładów czasu i współpracy wielu komórek organizacyjnych podmiotów leczniczych. Wdrażanie zmian trzeba będzie realizować z jednej strony w czasie apogeum walki z epidemią SARS-CoV-2, a z drugiej w sezonie wzmożonych absencji pracowniczych, wywołanych innymi chorobami - mówi Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

Zdaniem ekspertów, należałoby odroczyć wejście w życie rozporządzenia ws. zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców lub wprowadzić co najmniej roczny okres dostosowawczy. Trzeba też poprzedzić ich wdrożenie szczegółową akcją informacyjną i szkoleniową.

List do Ministra Zdrowia jest dostępny tutaj.