Zasady nakładania kwarantanny muszą być racjonalne

W trosce o racjonalizację zasad nakładania kwarantanny na osoby przyjeżdżające do Polski Pracodawcy RP zaproponowali Ministrowi Zdrowia wprowadzenie możliwości zwalniania z tego obowiązku osób, które przedstawią wyniki badań, wskazujące na brak ryzyka epidemicznego i możliwości zarażania innych COVID-19.

Eksperci Pracodawców RP postulują zatrzymanie kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski na podstawie wymienionych poniżej wyników badań laboratoryjnych:

  • uzyskanego w dowolnym momencie w trakcie trwania kwarantanny wyniku badania serologicznego w kierunku anty-SARS-CoV-2 (metody CLIA lub ELISA), wykazującego obecność w surowicy krwi przeciwciał w klasie IgG, czyli dla ozdrowieńców ,
  • uzyskanego w pierwszej dobie po powrocie negatywnego wyniku molekularnego badania wymazu z dróg oddechowych (metoda RT-PCR) – zawiesza obowiązywanie kwarantanny do piątego dnia,
  • uzyskanego w piątej lub dowolnej następnej dobie po powrocie negatywnego wyniku molekularnego badania wymazu z dróg oddechowych (metoda RT-PCR) – zatrzymuje obowiązywanie kwarantanny

 oraz osób zaszczepionych bez konieczności wykonywania badań.

Zaproponowane rozwiązania są oparte na fachowej wiedzy medycznej, a ich zastosowanie nie spowoduje wzrostu ryzyka epidemicznego i będzie skutkowało zmniejszeniem obciążeń i uciążliwości dotykających podróżujących, a także przyczyni się do wsparcia funkcjonowania gospodarki.

Dokument jest dostępny tutaj.