Zapytanie do Ministra Finansów i Ministra Zdrowia ws. profilaktyki chorób nowotworowych

Pracodawcy RP, w związku z publikacją informacji o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2022 r., wystosowali zapytania do Ministra Finansów i do Ministra Zdrowia w sprawie środków przewidzianych w budżecie państwa na sfinansowanie profilaktyki pierwotnej nowotworów, zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zapewnienie efektywnej profilaktyki zakażeń HPV.

Budowanie kapitału zdrowia jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania państwa i gospodarki. Faktyczny rozwój możliwy jest tylko przy zapewnieniu efektywnej opieki zdrowotnej, gwarantującej wszystkim obywatelom możliwość jak najdłuższego życia w zdrowiu. Jak wskazują badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, głównym czynnikiem odpowiedzialnym za utracone lata życia (DALY) Polaków są właśnie choroby nowotworowe. W szczególności obszarem interwencji powinny być obszary, w których istnieją dowody naukowe przemawiające za efektywnością kliniczną rozwiązań. Przykładem takiej technologii są właśnie szczepienia przeciw HPV, które potwierdziły swoją skuteczność w praktyce we wszystkich krajach, które je sfinansowały. Pierwotna profilaktyka nowotworów uwzględniona została w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Przewidziano w niej nie tylko inwestycje w edukację zdrowotną i rozwiązania mające na celu eliminację czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu czy otyłość, lecz również bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców.

Pismo dostępne jest tutaj.