Uwagi Pracodawców RP do propozycji Prezesa NFZ dot. rehabilitacji medycznej

Pracodawcy RP zgłosili uwagi do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, wyrażając jednocześnie sprzeciw wobec zaproponowanych zmian. 

Zauważyli również, iż nie zostały uwzględnione postulaty ekspertów w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Zwrócili również uwagi, iż w perspektywie postępującej inflacji i wzrostu kosztów działalności rozwiązania zaproponowane w projekcie zamiast wspomagać rozwój rehabilitacji w Polsce, doprowadzić mogą do jej zapaści.


Treść pisma tutaj