Uwagi do projektu rozporządzenia dot. przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej

W pismach do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, organizacje zwracają uwagę, iż pierwszym krokiem do skutecznego wdrożenia elektronicznej sprawozdawczości badań laboratoryjnych powinno być prawne ustanowienie obowiązków w zakresie zlecania badań, w tym przede wszystkim wymogu elektronicznego zlecania badań oraz określenia zakresu i standardu danych przekazywanych przy zleceniu od zlecającego. 

Ponadto podkreślają , iż projektowana zmiana wymaga gruntownego przebudowania systemów informacyjnych także po stronie zleceniodawców – w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz w szpitalach tak, by było możliwe przekazywanie dodatkowych danych do podwykonawców celem ich dalszego raportowania.

Z uwagi na powyższe zwracają się z prośbą do Ministra Zdrowia o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem przedstawicieli zleceniodawców, podwykonawców oraz firm informatycznych dostarczających wiodące systemy informatyczne w ochronie zdrowia.


Pismo nr1.

Pismo nr2