Stanowisko Pracodawców RP ws. prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

W związku z trwającymi parlamentarnymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy RP zwracają uwagę, że tworzone rozwiązania powinny uwzględniać fakt, iż system opieki zdrowotnej powinien być skoncentrowany przede wszystkim na pacjencie.

Środowisku świadczeniodawców – które reprezentujemy – bardzo zależy, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne swoim pacjentom – a to jest między innymi zależne od bezpieczeństwa finansowego podmiotów leczniczych. Bardzo zależy nam również na tym, aby zapewnić wszystkim pracownikom podmiotów leczniczych godziwe wynagrodzenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje ograniczoną pulą środków, dlatego niezwykle ważną kwestią jest, by realizowana przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia polityka budżetowa uwzględniała bieżącą sytuację rynkową (rosnące koszty stałe, inflacja medyczna, presja płacowa etc.) oraz długofalowe konsekwencje projektowanych zmian – zarówno dla publicznego, jak i prywatnego systemu ochrony zdrowia. Istotne jest również to, aby wszystkie dodatkowe środki finansowe dystrybuowane były w sposób sprawiedliwy pośród wszystkich uczestników sektora ochrony zdrowia oraz przekładały się na zwiększanie wyceny świadczeń, a tym samym na poprawę dostępności do opieki zdrowotnej.

Pracodawcy RP bardzo liczą na to, że wraz z tą procedowaną ustawą zostanie zabezpieczone właściwe finansowanie świadczeń, tak aby dyrektorzy i właściciele podmiotów mogli zapewnić najwyższą jakość świadczeń dla pacjentów oraz zapewnić odpowiednie środki finansowe na wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu.

***

Warszawa, 23 czerwca 2022 r.