Prośba o spotkanie z Panem Premierem Jarosławem Gowinem w sprawie planowanego do wprowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia tzw. Funduszu Kompensacyjnego

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić tzw. Fundusz Kompensacyjny, który posłuży do uzyskania odszkodowania dla osób, u których wystąpiły poważne niepożądane odczyny poszczepienne. Źródłem finansowania mają być przedsiębiorcy.

Szanowny Panie Premierze,

zwracam się z uprzejmą prośbą o spotkanie z Panem Premierem, podczas którego chcielibyśmy omówić projekt ustawy wprowadzającej tzw. Fundusz Kompensacyjny procedowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić tzw. Fundusz Kompensacyjny, który ma stanowić zapewnienie osobom szczepionym, w razie wystąpienia poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych, możliwość sprawnego uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia w adekwatnej wysokości bez konieczności wieloletniego uwikłania w procesy z powództwa cywilnego. Koncepcja tzw. Funduszu Kompensacyjnego jest słuszna, natomiast Pracodawcy RP nie widzą uzasadnienia dla propozycji Ministra Zdrowia, aby źródłem finansowania Funduszu byli producenci szczepionek. Koncepcję, wedle której państwo przerzuca ciężar finansowania kosztów wynikających z decyzji rządzących, będących elementem polityki, należy traktować jako quasi-podatek nakładany na określoną kategorię przedsiębiorców. W naszej ocenie brak jest argumentów, które przemawiają za koncepcją, aby to przedsiębiorcy produkujący szczepionki byli obciążani dodatkowymi kosztami związanymi z prawnie dopuszczonymi do obrotu produktami leczniczymi. Rozwiązanie proponowane przez Ministra Zdrowia tworzy precedens na skalę europejską, a także pokazuje, że polski rząd finansuje swoje programy z pieniędzy przedsiębiorców, nie biorąc jednocześnie odpowiedzialności finansowej za szczepionki, które dopuszcza do obrotu zgodnie z restrykcyjnymi regulacjami.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania (oczywiście jesteśmy otwarci na spotkanie w formie online). Liczymy na dialog po stronie Pana Premiera w tym temacie. Pozostaję do dyspozycji Pana Premiera.

Z wyrazami szacunku,

Wiceprezydent Pracodawców RP

Dr Andrzej Mądrala

***

Dokument jest dostępny tutaj.