Problemy rehabilitacji medycznej

Pracodawcy RP cały czas podejmują działania mające na celu zwrócenie uwagi na trudności, z jakimi mierzy się obecnie rehabilitacja medyczna. Wielokrotnie proponowaliśmy rozwiązania, które można byłoby wdrożyć w celu uniknięcia tych problemów. 

Świadczeniodawcy i pracownicy podmiotów rehabilitacyjnych są zaniepokojeni marginalnym traktowaniem rehabilitacji medycznej w systemie opieki zdrowotnej, a likwidacja oddziałów rehabilitacji jest w konsekwencji tragiczna dla oczekujących na pomoc pacjentów.

Wobec ogromnych problemów tej dziedziny medycyny związanych z wieloletnim brakiem przeszacowań świadczeń, wzrostem kosztów pracy, ale także postępującą inflacją i wzrostem kosztów działalności – konieczne jest wypracowanie rozwiązań, które będą akceptowalne przez świadczeniodawców oraz NFZ, jak również umożliwią realizację usług na oczekiwanym przez pacjentów poziomie.

Cała korespondencja w tej sprawie skierowana do Pana Filipa Nowaka – Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się tutaj.