Pracodawcy RP: podtrzymujemy postulat, aby ochrona zdrowia była na pierwszym miejscu w KPO

- Pracodawcy RP nadal podtrzymują swój postulat, aby ochrona zdrowia była na pierwszym miejscu w Krajowym Planie Odbudowy, mówimy oczywiście o wysokości nakładów finansowanych ze środków UE – mówił dr Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP, podczas odwróconego wysłuchania Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego komponentu D – efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.

- To koło ratunkowe, które jest niezbędne do tego, aby pracodawcy, którzy organizują system ochrony zdrowia, mieli rzeczywistą pomoc w poprawie dostępności do świadczeń. Liczymy na to, że KPO pomoże odbudować zdrowie Polaków – przekonywał Wiceprezydent Andrzej Mądrala.

Podkreślał również, że dług zdrowotny, związany z Covid-19, wciąż narasta w związku z kryzysem związanym z pandemią i wymaga zabezpieczenia dodatkowych nakładów na ochronę zdrowia. - Dzisiaj już chyba nie musimy nikogo przekonywać, że zdrowie jest najważniejsze. A ograniczenia, którym zostaliśmy poddani pokazują, że inwestowanie w opiekę zdrowotną jest niezwykle ważne, bo to gwarantuje nam zdrowe społeczeństwo, zabezpiecza gospodarkę i pomaga pracownikom, aby aktywnie uczestniczyli w życiu zawodowym – zaznaczał.

Dlatego w ocenie Pracodawców RP konieczne jest skoncentrowanie większej uwagi na rozwiązaniach dedykowanych pacjentom, a nie administracji rządowej. - Niestety w KPO zabrakło rozwiązań, które wspierają nowe rodzaje świadczenia usług zdrowotnych, co stoi w sprzeczności z koncepcją reform, które powinny być przez KPO promowane. - I tutaj powiedzmy jasno – leki, technologie medyczne – również nielekowe i zdrowie cyfrowe stają się w coraz większym stopniu integralną częścią nadrzędnych metod leczenia. Dlatego też poprawa i zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych, do innowacyjności, do e-zdrowia – to obszary, które wymagają doprecyzowania – mówił.

Pracodawcy RP podtrzymują wyrażone już wielokrotnie stanowisko, że w KPO powinny znaleźć się takie rozwiązania, jak:

 • tworzenie modeli opieki koordynowanej,
 • tworzenie rozwiązań e-zdrowia w zakresie zdalnego koordynowania opieki nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym,
 • wdrażanie rozwiązań pozwalających na zdalny monitoring pacjenta z chorobami przewlekłymi,
 • uwzględnienie infrastruktury teleinformatycznej, robotyki medycznej oraz chirurgii małoinwazyjnej,
 • zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii nielekowych pozwalających na wczesną diagnostykę,
 • poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii lekowych,
 • modyfikacja sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych w kierunku koncepcji opieki zdrowotnej opartej o wyniki,
 • wsparcie sektora technologii nielekowych i sektora farmaceutycznego – wdrożenie systemu zachęt dla inwestowania w prace badawczo-rozwojowe, badania kliniczne oraz produkcję w Polsce,
 • bezzwrotne wsparcie finansowania na rozwój przemysłu farmaceutycznego i technologii nielekowych,
 • możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego na rozwój przemysłu medycznego już od IV kwartału tego roku,
 • uwzględnienie konieczności stworzenia i upowszechnienia jakościowych rejestrów medycznych,
 • konsekwentne zwiększanie finansowania innowacyjnych technologii medycznych i wprowadzanie ich do publicznego finansowania,
 • skrócenie długości procesów refundacyjnych dla nowych technologii medycznych.

- Jesteśmy ogromnymi zwolennikami tego, co może dać nam KPO, jesteśmy do dyspozycji, zapewne będą nam towarzyszyć koledzy z innych organizacji pracodawców, z którymi spotykamy się w ramach tzw. 'doraźnego zespołu covidowego' Rady Dialogu Społecznego czy też Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Ministrze Zdrowia - zakończył Andrzej Mądrala.