Pracodawcy RP apelują o ponowną głębokę analizę projektu zarządzenia prezesa NFZ, dotyczącego warunków zawierania i realizacji umów na rehabilitację leczniczą

Propozycja obniżenia wagi punktowej zabiegów fizykalnych o 50 proc. w oparciu o przesłankę małej skuteczności i braku naukowego potwierdzenia dla ich działania stoi w ostrej sprzeczności z podstawową wiedzą o tej gałęzi rehabilitacji medycznej – piszą Pracodawcy RP do p.o prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka ws. projektu zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego warunków zawierania i realizacji umów na rehabilitację leczniczą.

&

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką wskazujemy, iż proponowane modyfikacje punktowe są niezrozumiałe dla ogromnej większości świadczeniodawców, opierają się na przesłankach nie osadzonych w aktualnej wiedzy medycznej i mogą doprowadzić do całkowitej degradacji ogromnie już niedofinansowanej rehabilitacji leczniczej. Konieczna jest zatem ponowna głęboka analiza projektu i kompleksowe wyszacowanie całego zakresu rehabilitacji medycznej – czytamy w piśmie.

W znakomitej większości przypadków fizykoterapia to niezbędna część działań w procesie rehabilitacji. Zabiegi z zakresu fizykoterapii są skutecznym środkiem zwalczania dolegliwości bólowych, a wprowadzenie ich przyspiesza procesy gojenia powstałych urazów i regeneracji tkanek. Największe autorytety w dziedzinie rehabilitacji leczniczej – zrzeszone w Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) – potwierdziły znaczenie medycyny fizykalnej i rehabilitacji, poprzez opracowanie „Białej Księgi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie”. Dokument ten został przyjęty przez organizacje reprezentujące specjalności MFiR na 2 poziomie europejskim tj.: Sekcję Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS oraz Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji ESPRM. Treści Białej Księgi zawierają zakres zadań klinicznych i obszar kompetencji w dziedzinie medycyny fizykalnej obejmujący prewencję, diagnostykę i terapię – potwierdzając całkowicie skuteczność i zasadność szerokiego stosowania fizykoterapii w procesie terapeutycznym – argumentują Pracodawcy RP.

Argumenty uznające zasadność stosowania fizykoterapii były wielokrotnie podnoszone również przez specjalistów krajowych, na dowód czego załączamy opinię dr n. med. Barbary Goraj-Szczypiorowskiej, wykazującą błędy w opinii w przedmiotowym zakresie, wyrażanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Pismo do wiceprezesa Nowaka jest dostępne tutaj.