Postulaty Pracodawców RP wobec projektu Krajowego Planu Odbudowy w zakresie ochrony zdrowia

- Dzisiaj już chyba nie musimy nikogo przekonywać, że zdrowie jest najważniejsze. Postulujemy, aby ochrona zdrowia była na pierwszym miejscu w Krajowym Planie Odbudowy pod względem wysokości nakładów finansowanych ze środków UE - mówił na dzisiejszym wysłuchaniu publicznym projektu KPO, poświęconym efektywności, jakości i dostępności ochrony zdrowia, Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

- W projekcie KPO zabrakło rozwiązań, które wspierają nowe rodzaje świadczenia usług zdrowotnych, co stoi w sprzeczności z koncepcją reform, które projekt ten powinien promować. Innowacyjne leki i technologie medyczne, a także zdrowie cyfrowe, stają się integralną częścią metod leczenia - podkreślił.

W ocenie Pracodawców RP konieczne jest skoncentrowanie większej uwagi na pacjencie i uzupełnienie KPO między innymi o następujące elementy:

 • tworzenie modeli opieki koordynowanej,
 • tworzenie rozwiązań e-zdrowia w zakresie zdalnego koordynowania opieki nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym,
 • wdrażanie rozwiązań pozwalających na zdalny monitoring pacjenta z chorobami przewlekłymi,
 • uwzględnienie infrastruktury teleinformatycznej oraz robotyki medycznej oraz chirurgii małoinwazyjnej,
 • zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii nielekowych pozwalających na wczesną diagnostykę,
 • poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii lekowych,
 • modyfikacja sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych w kierunku koncepcji opieki zdrowotnej opartej o wyniki – value-based healthcare,
 • wsparcie sektora technologii nielekowych i farmaceutycznego – wdrożenie systemu zachęt dla inwestowania w prace badawczo-rozwojowe, badania kliniczne oraz produkcję w Polsce,
 • uwzględnienie konieczności stworzenia i upowszechnienia jakościowych rejestrów medycznych,
 • konsekwentne zwiększanie finansowania innowacyjnych technologii medycznych i wprowadzanie ich do publicznego finansowania,
 • skrócenie długości procesów refundacyjnych dla nowych innowacyjnych technologii,
 • uwzględnienie wsparcia obszaru badań klinicznych w Polsce jako elementu niezbędnego dla poprawy innowacyjności sektora farmaceutycznego.

W zaprezentowanym przez rząd projekcie na poprawę efektywności i jakości systemu zdrowia przewidziano 19,2 mld złotych z 57 mld zł, które są do rozdysponowania w Planie. KPO ma zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do końca kwietnia.