Pismo Wiceprezydentów Pracodawców RP do Prezesa NFZ w sprawie rehabilitacji medycznej

Planowane zmiany oczekiwane przez całe środowisko rehabilitacji muszą być wdrożone znacznie wcześniej niż w planowanym pierwotnie terminie październikowym – napisali w piśmie do prezesa NFZ przedstawiciele Pracodawców RP – Wiceprezydent Andrzej Mądrala i Wiceprezydent Jerzy Karwowski.

„Mając na uwadze oczekiwania pacjentów i pracowników podmiotów leczniczych, ponownie zwracamy się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie niedoszacowanych procedur medycznych z zakresu rehabilitacji leczniczej” – można przeczytać w piśmie.

Wiceprezydenci zwracają uwagę, że w obecnej chwili niezwykle ważną kwestią jest zwiększenie nakładów finansowych na tę dziedzinę medycyny, szczególnie w dobie pandemii i konieczności zwiększenia dostępności do opieki rehabilitacyjnej. „Dofinansowanie poprzez przeszacowanie świadczeń jest rozwiązaniem optymalnym, jednak planowane zmiany oczekiwane przez całe środowisko rehabilitacji muszą być wdrożone znacznie wcześniej niż w planowanym pierwotnie terminie październikowym. Tym samym wnosimy, aby Zarządzenie Pana Prezesa Nr 65/2021/DSOZ obowiązywało od dnia 1 sierpnia 2021 r. Najpóźniej w miesiącach wakacyjnych pracownicy podmiotów medycznych muszą otrzymać tak długo oczekiwane podwyżki” – podkreślają.

Poza tym ich zdaniem równie istotną sprawą jest dokonanie wyceny poszczególnych świadczeń. Dlatego proponują także, aby „zwiększyć kinezyterapię o 10 proc., wycenę fizykoterapii o 50 proc. w zabiegach wymagających bezpośredniego udziału fizjoterapeuty, a w pozostałych zabiegach o 25 proc.”

„Wnosimy również, aby w znowelizowanym Zarządzeniu Pana Prezesa NFZ (…) dołączyć podwyżkę osobodnia w rehabilitacji stacjonarnej o 10 proc., a w rehabilitacji neurologicznej – która jest aktualnie niedoszacowana i deficytowa – o 35 proc. Brak znacznego dofinansowania spowoduje likwidację tak ważnego dla pacjentów leczenia” – piszą.

***

Pismo Wiceprezydentów Pracodawców RP znajdziesz tu.