Pismo Pracodawców RP ws. całkowitego budżetu na refundację

Pracodawcy RP, w imieniu swoich członków, przekazali uwagi odnośnie rozwiązań zaproponowanych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Na podstawie tego projektu Minister Zdrowia, jako dysponent Funduszu Medycznego, planuje środki finansowe, będące w dyspozycji Funduszu Medycznego przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i włączyć je do całkowitego budżetu na refundację (CBR).

„Podczas prac parlamentarnych nad projektem ustawy o Funduszu Medycznym Minister Zdrowia wielokrotnie zapewniał, że są to różne budżety (plany finansowe) i nigdy nie będą łączone, a wysokość Funduszu Medycznego nie będzie wpływała na CBR” – przypomniano w piśmie. „Wprawdzie na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875) dysponent Funduszu Medycznego przekazuje NFZ dotację celową, o której mowa w art. 31 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Prezesa NFZ, ale nigdzie w ww. art. 31 nie ma mowy, że dotacja ta zwiększa CBR. Powinna ona wyłącznie mieć wpływ na zwiększenie planu finansowego NFZ, gdyż w tym zakresie NFZ otrzymuje środki z dotacji celowej” – zaznaczono.

Cała treść pisma znajduje się tutaj.