Pismo Pracodawców RP do Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu cen nośników energii

Akcja zbierania informacji od szpitali na temat wzrostu cen nośników energii w 2022 roku, która ma być podstawą wprowadzenia systemu dopłat, może wskazywać na wyrywkowe podejście do problemu, który dotknął w istotny sposób wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą – apelują Pracodawcy RP w piśmie do Ministra Zdrowia.

Zbieranie tych danych jedynie od podmiotów szpitalnych, których w Polsce mamy obecnie około 1 600, z pominięciem pozostałych podmiotów leczniczych, takich jak chociażby poradnie ambulatoryjne, których mamy w kraju ponad 22 000 czy zakładów diagnostyki obrazowej, dla których udział energii w kosztach jest znaczący, zapewne znacznie zaburzy całościowy obraz, jakim jest wzrost kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazu dla podmiotów leczniczych. Zwracamy uwagę, że wśród podmiotów wykonujących działalność leczniczą znajdują się również stacje ratownictwa medycznego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, indywidualne i grupowe praktyki lekarzy oraz pielęgniarek – czytamy w piśmie.

W ocenie Pracodawców RP uzyskanie pełnego obrazu skali podwyżek wymagałoby pozyskania informacji o skali wzrostu cen w oparciu o informacje uzyskane od wszystkich podmiotów, które są aktywne na dzień 1 stycznia 2022 roku w RPWDL, z uwzględnieniem własności budynków, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Całe pismo w tej sprawie dostępne jest tutaj.