Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Pracodawcy RP zwrócili się do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie stosownych działań, które pozwolą uniknąć różnicowania pacjentów z nieuzasadnionych powodów medycznych.

Mimo iż przedmiotowe rozporządzenie dotyczy pilotażu, którego celem będzie ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej nad pacjentem, skoordynowanej w ramach zinstytucjonalizowanej sieci kardiologicznej tylko w województwie mazowieckim, to w naszej ocenie należy dokonać jego niezwłocznej nowelizacji, aby nie powielać błędnych założeń w kolejnych województwach.

Zawężenie definicji poziomów sieci kardiologicznej do „sieci szpitali” bez wyraźnego uzasadnienia medycznego ogranicza pacjentom w znaczny sposób dostęp do pozostałej opieki kardiologicznej. Jest to medycznie oraz organizacyjnie nieuzasadnione, ponieważ istnieje znaczna liczba podmiotów leczniczych poza miastami wojewódzkimi, które – poza włączeniem do „sieci szpitali” – spełniają wskazane warunki kwalifikacji do II poziomu sieci kardiologicznej.

Pełny dokument jest dostępny tutaj.