Pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka

Pracodawcy RP wystosowali pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka, w którym biorąc pod uwagę tak wiele niewiadomych, które stoją przed świadczeniodawcami, proszą o zajęcie stanowiska w kwestii warunków i zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej, a także problemu niezrealizowanych świadczeń.

Pismo Pracodawców RP dostępne jest tutaj.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dostępna jest tutaj.