Organizacje pracodawców dziękują Rzecznikowi MŚP za przekazanie stanowiska do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

– W przedmiotowym piśmie słusznie zwrócił Pan uwagę na przepisy, które mogą zagrażać każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę, punkt apteczny czy hurtownie – piszą do Rzecznika MŚP Adama Abramowicza Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Konfederacja Lewiatan i Business Centre Club, dziękując za stanowisko Rzecznika do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

– Dziękujemy, że przypomniał Pan kluczowe dla tworzenia prawa odnoszącego się do przedsiębiorców zasady proporcjonalności i adekwatności – dodają.

– Niestety dla części interesariuszy rynku aptecznego realizacja Pana ustawowych obowiązków stała się pretekstem do ataków. (...) W zarzutach kierowanych do Pana Rzecznika pojawia się przy tym argument, że zgłoszone uwagi realizują „interesy wyłącznie kilkunastu dużych sieci aptecznych, w tym zagranicznych i pozostają w sprzeczności z interesami małych i średnich przedsiębiorców”. Trudno nie uznać takich argumentów za nic innego niż element polityki „hejtu”, którym niestety często posługują się niektórzy przedstawiciele władz samorządu aptekarskiego – podkreślają sygnatariusze.

– Dla tego środowiska, które często samodzielnie prowadzi apteki tego rodzaju retoryka stała się elementem codzienności i instrumentem do walki z konkurentami rynkowymi. Problem oddania zbyt dużej władzy w ręce urzędników państwowych (mogących zamknąć czy unieruchomić aptekę) dotyczy przecież każdego podmiotu prowadzącego aptekę (a może nawet bardziej mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają ograniczone środki finansowe na pokrycie kosztów pomocy prawnej czy amortyzacji 3 miesięcznego okresu unieruchomienia przedsiębiorstwa) – czytamy w piśmie.

Pismo jest dostępne tutaj