Opiekun medyczny będzie wreszcie mógł pobierać krew?

Pracodawcy RP od kilku lat postulują rozszerzenie uprawnień opiekuna medycznego, tak by mógł wykonywać czynności związane z pobieraniem krwi. Za sprawą przekazanego do konsultacji projektu rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wreszcie pojawia się na to szansa.


Pobranie materiału do badań wymaga od osoby pobierającej, oprócz umiejętności technicznych, także wiedzy z zakresu budowy układu krwionośnego, zasad aseptyki, umiejętności udzielenia pierwszej pomocy oraz umiejętności „miękkich” z zakresu obsługi pacjenta, a zwłaszcza dziecka. Odpowiednie i fachowe pobranie materiału do badań jest bardzo ważne dla wiarygodności wyników wykonanych badań.

Zmierzch techników analityki medycznej

Materiał do badań, w tym przede wszystkim krew, mogą pobierać tylko uprawnione osoby. W Polsce prawo takie mają lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni oraz technicy analityki medycznej. Niestety z wymienionego katalogu zawodów uprawnionych do pobierania materiału do badań znikają technicy analityki medycznej, a powodem tego jest likwidacja szkół pomaturalnych, które przygotowywały nowe kadry do tego zawodu. Decyzja o likwidacji tych szkół została podjęta kilkanaście lat temu. Obecnie obserwujemy odchodzenie z zawodu absolwentów ostatnich roczników. Dla laboratoriów medycznych jest to bardzo duża strata. Technicy analityki medycznej, oprócz znakomitych umiejętności technicznych w pobieraniu krwi, rozumieli wpływ prawidłowego pobrania materiału na wiarygodność uzyskanych wyników badań, więc doskonale zapewniali wymaganą jakość procedur w fazie preanalitycznej badania.

Flebotomia po nowemu

Pracodawcy RP oraz Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej od co najmniej dwóch lat przekonywali resort zdrowia o konieczności stworzenia nowych rozwiązań i rozważenie propozycji wprowadzenia do systemu opieki zdrowotnej dodatkowego personelu do pobierania krwi do badań laboratoryjnych. Co ważne, nie jest to pomysł nowy. Wystarczy przykład Wielkiej Brytanii, gdzie od lat 90. ubiegłego wieku z powodzeniem funkcjonuje zawód flebotomisty.

Nowe uprawnienia dla opiekunów medycznych

- Z olbrzymim zadowoleniem przyjęliśmy przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – mówi dr Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

Projekt rozporządzenia przewiduje rozszerzenie uprawnień opiekuna medycznego poprzez wydłużenie okresu kształcenia do dwóch lat i wprowadzenie do nauczania uprawnień do czynności związanych z pobieraniem krwi i innych materiałów do badań laboratoryjnych (flebotomię) w obecnych szkołach opiekunów medycznych.

Stanowisko Pracodawców RP w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jest dostępne tutaj.