Niezasadne jest sprowadzanie walki z pandemią jedynie do relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcami

Stanowisko Pracodawców RP w sprawie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 

Pracodawcy RP stanowczo protestują przeciwko projektowi ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 i ponownie apelują, aby pracodawcom zostało udostępnione narzędzie pozwalające na weryfikację faktu czy pracownicy są zaszczepieni (poprzez okazanie certyfikatów), posiadają negatywny wynik testu lub zaświadczenia o byciu ozdrowieńcem. Kwestie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych to odpowiedzialność PAŃSTWA, a nie pracowników i pracodawców.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania w żaden sposób nie przekładają się na poprawę bezpieczeństwa epidemicznego pracowników, a w dodatku przenoszą całą odpowiedzialność na pracodawców. Przewidziany w projekcie mechanizm „pozywania się między pracownikami, przy udziale pracodawcy” jest nie do przyjęcia. Przerzucanie całej odpowiedzialności na osobę nieprzetestowaną jest, z prawnego punktu widzenia, niedopuszczalne. Poza tym przewidziany w projekcie mechanizm do egzekwowania i udowodnienia, że do zakażenia doszło właśnie w zakładzie pracy i to od konkretnego pracownika jest absolutnie nierealny. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest niemożliwe organizacyjnie i może doprowadzić do rosnącej ilości zakażeń, paraliżu organizacji i konfliktów między pracownikami.

***

Całe stanowisko Pracodawców RP w sprawie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 dostępne jest tutaj