Naczelna Rada Lekarska apeluje o przesunięcie wprowadzenia nowego rachunku kosztów u świadczeniodawców

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o odroczenie wejścia w życie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Stanowisko Rady jest zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym przez ekspertów Pracodawców RP.

Prezydium wnosi również o przedstawienie sposobu zabezpieczenia i przekazania dodatkowych pieniędzy świadczeniodawcom na pokrycie wydatków związanych z rozbudową systemów informatycznych i infrastruktury oraz zatrudnienie dodatkowego personelu administracyjnego i medycznego.

– W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozporządzenie nie może być wdrożone od 1 stycznia 2021 r., ponieważ jest nieprzygotowane, zawiera błędy merytoryczne, a w razie jego wdrożenia „na siłę” uzyskane w ten sposób dane będą niejednorodne i nieporównywalne, co uczyni je nieprzydatnymi zarówno dla procesu taryfikacji jak i zarządzania – czytamy w piśmie.

Apel jest dostępny tutaj.