Możliwość wykonywania bezpłatnych testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 w aptekach – apel o wprowadzenie jednakowych zasad

W związku z przekazaną na konferencji prasowej decyzją Premiera dotyczącą możliwości wykonywania bezpłatnych testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 w aptekach, Pracodawcy RP wystosowali apel do Ministra Zdrowia.

W piśmie Pracodawcy RP apelują, aby na tych samych zasadach stworzyć możliwości bezpłatnego testowania pacjentów z wykorzystaniem testów antygenowych w punktach pobrań i laboratoriach oraz pozostałych podmiotach leczniczych, które na chwilę obecną wykonują takie testy. Tym samym pacjenci będą mogli mieć wykonany test w punkcie pobrań czy też poradni lub szpitalu po wypełnieniu ankiety. Zdaniem Pracodawców RP należy skorzystać z kilkutysięcznej bazy punktów pobrań, w tym drive-thru od prawie dwóch lat z powodzeniem pobierających materiał do badań z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz pozostałych podmiotów, które również realizują testy w kierunku COVID-19.

Jesteśmy pewni, że do tych punktów pobrań i podmiotów leczniczych będą się zgłaszać pacjenci w celu wykonania bezpłatnych testów antygenowych i powinni mieć możliwość ich wykonania na tych samych zasadach co w aptekach – czytamy w piśmie.

Pracodawcy RP oczekują na uwzględnienie medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz pozostałych podmiotów w ramach zmian do zarządzenia Prezesa NFZ nr 217/2021/DSOZ z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Konieczne jest wskazanie w zarządzeniu, że testy antygenowe mogą być rozliczane również w ramach świadczeń zdrowotnych udzielanych przez medyczne laboratoria diagnostyczne wciągnięte na odpowiednie wojewódzkie „listy covidowe” oraz pozostałe podmioty wykonujące testy w kierunku COVID-19.

***

Cała treść pisma dostępna jest tutaj.