Dane zbierane przez AOTMiT znów do wyjaśnienia

Pracodawcy RP zwrócili się do Ministra Zdrowia z prośbą, aby temat dotyczący zbierania danych przez AOTMiT był przedmiotem dyskusji w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Dane finansowe dotyczące funkcjonowania podmiotu, o które zwrócił się do świadczeniodawców Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w piśmie z dnia 24 października 2022 r., znak WT.5401.6.2022.ACh.1, w ocenie Pracodawców RP nie są danymi, o których mowa w art. 3lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dane finansowe, takie jak: informacje o zyskach, stratach, kosztach, amortyzacji nie są danymi dotyczącymi udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, bo dotyczą one całości działalności danej jednostki, a nie stricte finansowania świadczeń (ich kosztów).

Pismo w tej sprawie znajduje się tutaj.

***

Warszawa, 14 listopada 2022 r.