Apel organizacji branżowych i związków pracodawców ws. projektu ustawy refundacyjnej

Apelujemy o odstąpienie od procedowania projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej w proponowanym kształcie – napisali przedstawiciele organizacji branżowych i związków pracodawców we wspólnym stanowisku, które zostało wysłane do Ministerstwa Zdrowia.

8 lipca br. doszło do spotkania przedstawicieli organizacji branżowych i związków pracodawców z przedstawicielami resortu zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 16 lipca br. organizacje wystosowały wspólne stanowisko do Wiceministra Macieja Miłkowskiego.

– W trakcie spotkania wszystkie zaproszone organizacje podkreślały ryzyka przyjęcia regulacji w zaproponowanym brzmieniu. Wobec skali projektowanych zmian, a także przewidywanych konsekwencji ich wprowadzenia apelujemy do Pana Ministra o odstąpienie od procedowania projektu nowelizacji w proponowanym kształcie – czytamy w piśmie.

– Niewątpliwie, aby stawić czoło wyzwaniom, które pojawiają się przed systemem ochrony zdrowia, konieczne są zmiany w systemie refundacji. Jednakże, zmiany zaproponowane w Projekcie mogą doprowadzić do skutków odwrotnych od oczekiwanych, zmierzających do poprawy dostępu pacjentów do leczenia, w tym poprawy bezpieczeństwa lekowego. Projektowane zapisy w sposób trudny do przewidzenia będą wpływać na możliwość zaplanowania terapii przez lekarza oraz na dostęp do leków i wyrobów medycznych – podkreślają organizacje.

Propozycja tak szerokich zmian wprowadzana w dobie pandemii i tuż przed nadejściem zapowiadanej, czwartej fali masowych zakażeń o nieznanych konsekwencjach społeczno-gospodarczych jest dla środowiska producentów leków trudna do akceptacji.

– Dlatego wspierając ideę rozwiązań mających na celu poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa lekowego naszego kraju i naszych pacjentów, prosimy ponownie o odstąpienie od procedowania projektu nowelizacji w proponowanym kształcie i jako bezpośrednio zainteresowani raz jeszcze wyrażamy gotowość udziału w pracach poświęconych zmianom w polskim systemie refundacji – napisano w stanowisku.

Pełną treść apelu znajdą Państwo tutaj.