Reprezentują nas

Komisja Nadzoru Audytowego przy Ministrze Finansów – Piotr Kamiński

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia – Andrzej Mądrala

Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Iwona Sroka

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia – Małgorzata Gałązka-Sobotka

Rada Rynku Pracy – Michał Podulski

Rada Ochrony Pracy – Rafał Hrynyk

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej – Tomasz Misiak

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Jan Zając

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Jan Zając

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Dariusz Kozerawski

Rada Statystyki – Franciszek Kubiczek