Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Reprezentują nas

Konwent Politechniki Warszawskiej –  Andrzej Malinowski

Mazowiecka Rada Innowacyjności – Andrzej Malinowski

Komisja Nadzoru Audytowego przy Ministrze Finansów – Piotr Kamiński

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy – Monika Gładoch

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia – Andrzej Mądrala

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
– Małgorzata Gałązka-Sobotka

Rada ds, Zdrowia Publicznego – Arkadiusz Tatar

Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Mirosław Ślachciak

Rada Rynku Pracy – Arkadiusz Pączka i Grzegorz Tokarski

Rada Ochrony Pracy – Paweł Markowski

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej – Tomasz Misiak

Zespół ds. Strategii Europa 2020 – Jakub Jasiński

Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – Kamil Mich

Komitet do spraw Umowy Partnerstwa – Kamil Mich, Ewa Płodzień-Pałasz

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych
– Jan Zając

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Jan Zając

Forum Firm Rodzinnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Marek Pasztetnik

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Dariusz Kozerawski

Rada Statystyki – prof. dr Franciszek Kubiczek