Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Reprezentują nas

Zespół ds. Strategii Europa 2020 – Andrzej Malinowski

Mazowiecka Rada Innowacyjności – Andrzej Malinowski

Komisja Nadzoru Audytowego przy Ministrze Finansów – Piotr Kamiński

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia – Andrzej Mądrala

Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Iwona Sroka

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia – Małgorzata Gałązka-Sobotka

Rada Rynku Pracy – Arkadiusz Pączka i Andrzej Kubisiak

Rada Ochrony Pracy – Paweł Markowski

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej – Tomasz Misiak

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Jan Zając

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Jan Zając

Forum Firm Rodzinnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Marek Pasztetnik

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Dariusz Kozerawski

Rada Statystyki – Franciszek Kubiczek