Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Epidemia koronawirusa a Kodeks pracy

Jak długo pracodawca musi wypłacać wynagrodzenie w czasie przestoju? Czy w czasie epidemii pracownik może być zwolniony zdalnie? Na te i inne pytania dotyczące prawa pracy w obliczu epidemii koronawirusa odpowiedział ekspert Pracodawców RP Adrian Prusik w programie „Twój Wybór” na antenie TVP3.

Jak długo pracodawca musi wypłacać wynagrodzenia, jeśli ogłoszony jest stan epidemii, a firma zawiesi działalność?

Kiedy pracodawca ogłosi przerywa działalność, zobowiązany jest wypłacać pracownikom tzw. przestojowe. Przepisy nie określają kiedy ten obowiązek ustaje, więc trwa on do zakończenia przestoju lub do momentu, gdy firma upadnie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie ma wyjścia w takiej sytuacji – musi finansować wynagrodzenia pracowników. Nie ma możliwości odmowy wypłaty wynagrodzenia. W skrajnych przypadkach pracodawca staje się niewypłacalny i ogłasza upadłość.

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy zdalnej? Czy pracownik może zażądać zdalnego wykonywania pracy?

Pracownik nie może zażądać pracy zdalnej. Natomiast specustawa, która weszła w życie na początku marca, daje pracodawcom możliwość wysłania pracowników do pracy zdalnej. Oczywiście dotyczy to tylko tych pracowników, którzy mogą świadczyć pracę w tej formie.

Czy pracownik może zostać zdalnie zwolniony?

Pytanie, co rozumiemy przez zdalne zwolnienie. Kodeks pracy określa, że wypowiedzenie musi być przedstawione na piśmie. Można do tego wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny i wysłać dokument pocztą elektroniczną.

Co jeśli pracownik nie zgadza się ze zwolnieniem i chce iść do sądu pracy?

Pracownik powinien odwołać się od decyzji do sądu pracy, ale trudno powiedzieć, kiedy sprawa zostanie rozpatrzona – im dłużej potrwa ta nadzwyczajna sytuacja, tym dłużej trzeba będzie potem czekać na rozstrzygnięcie.

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej?

Jak najbardziej. Pracodawca powinien umożliwić dezynfekowanie rąk, czy ograniczanie kontaktów z klientami, ale zawsze pozostaje pytanie o skalę takich rozwiązań.

Zapis programu jest dostępny tutaj.