Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Problemy pracowników

Sytuacja pracodawców i pracowników jest nadzwyczajna. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek i wzajemne zrozumienie. Rozwiązując problemy wspólnie można zminimalizować trudności, które zaburzają normalne funkcjonowanie firmy.


• Pracownikowi posiadającemu dziecko w wieku do lat 8, w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły już teraz na gruncie tzw. ustawy zasiłkowej przysługuje zasiłek opiekuńczy

• Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym

Uwaga! Na mocy tzw. specustawy koronawirusowej w powyżej opisanej sytuacji przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni (nie wliczany do limitu 60 dni). Z uwagi na fakt, iż przepis ten obowiązuje przez 180 dni od wejścia w życie ustawy należy uznać, że w pierwszej kolejności trzeba skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku (czyli co do zasady wynagrodzenia)

• Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom, jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki.

• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

• Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy konieczne jest złożenie oświadczenia do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronach ZUS - tutaj.

• Na mocy nowelizacji specustawy koronawirusowej dodano przesłankę dotyczącą niemożności sprawowania opieki na dzieckiem również przez nianię lub dziennego opiekuna 

• przewidziano delegację dla Rady Ministrów do określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego (biorąc pod uwagę okres na jaki zamknięte będą szkoły i inne placówki)

• Pracownikom posiadającym dzieci w wieku powyżej 8 lat w sytuacji zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Pozostaje im więc urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie oraz 2 dni w ciągu roku na opiekę) nad dzieckiem. O ile w przypadku urlopu wypoczynkowego konieczna jest zgoda pracodawcy, o tyle przy pozostałych udzielenie urlopu jest bardziej obligatoryjne.

• Rozwiązaniem najrozsądniejszym z punktu widzenia pracodawcy wydaje się zastosowanie pracy zdalnej przewidzianej w specustawie - oczywiście jeśli jest to możliwe (więcej o pracy zdalnej można przeczytać tutaj). Uwaga! Nie jest jasne, czy praca zdalna jest tożsama z telepracą uregulowaną w Kodeksie pracy i czy w związku z tym wymaga realizacji obowiązków tam przewidzianych, chociażby z zakresu BHP.