Pracodawcy RP przewodniczyli Radzie Przedsiębiorczości

Pracodawcy RP 1 lipca br. przejęli przewodnictwo w Radzie Przedsiębiorczości. Kadencja zakończyła się po trzech miesiącach 30 września 2021 r.

Radę pierwotnie powołano w 2003 roku, została reaktywowana 24 marca 2020 r. w celu ratowania polskiej gospodarki, zagrożonej pandemią. 

Poprzednio przewodniczyli jej: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - ABSL (II kwartał 2021), Business Centre Club (I kw. 2021), Federacja Przedsiębiorców Polskich  (IV kw. 2020), Polska Rada Biznesu (III kw. 2020), Konfederacja Lewiatan (II kw 2020).

Wszystkie informacje na temat prac platformy oraz stanowiska Rady można znaleźć na nowej stronie internetowej Rady Przedsiębiorczości: radaprzedsiebiorczosci.org.

STANOWISKA I APELE W CZASIE KADENCJI:

Czy media w Polsce mają mówić tylko to, czego oczekuje władza? – stanowisko Rady Przedsiębiorczości z 8 lipca.

Rada Przedsiębiorczości apeluje o niezwłoczne rozpoczęcie wspólnych prac nad Polskim Ładem, KPO oraz Ramami Finansowymi UE - apel z 15 lipca.

Apel Rady Przedsiębiorczości o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień - stanowisko z 16 lipca.

Apel Rady Przedsiębiorczości o niezwłoczne przyjęcie przepisów umożliwiających ochronę przed lockdownem - stanowisko z 27 lipca.

Rada Przedsiębiorczości krytycznie ocenia projekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład - apel z 3 sierpnia.

Rada Przedsiębiorczości protestuje przeciwko procedowanym przez PiS zmianom w ustawie o radiofonii i telewizji - stanowisko z 10 sierpnia.

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej do Polskiego Ładu - z 14 września.

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec projektu minimalnego podatku dochodowego w ustawie podatkowej do Polskiego Ładu - z 15 września.

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie priorytetyzacji ochrony zdrowia - z 22 września.

Apel Rady Przedsiębiorczości do Premiera Mateusza Morawieckiego - z 24 września.

Tu pełne podsumowanie kadencji przewodnictwa Pracodawców RP w Radzie Przedsiębiorczości.