Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Ochrona zdrowia

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

Pracodawcy Medycyny Prywatnej zaapelowali do Ministra Zdrowia o zaopatrzenie podmiotów leczniczych w brakujące środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuchy, gogle, przyłbice chroniące oczy, płyny do dezynfekcji skóry, płyny do dezynfekcji powierzchni) w ilościach wskazanych we wcześniejszych deklaracjach.

Postulaty są dostępne tutaj.


Pracodawcy Medycyny Prywatnej zaapelowali także do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o:

- przedłużenie ważności kończących się orzeczeń o zdolności do pracy o 1-3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej bez konieczności badania przez lekarza medycyny pracy lub  wykonywania niepełnej w stosunku do wytycznych diagnostyki (jeśli może ona narazić badanego na zakażenie koronawirusem SARS CoV-2) w sytuacji jego odmowy i możliwość wydania orzeczenia warunkowego na 1-3 miesiące, 

- dopuszczenie zatrudnienia osób, które jako jedyne zagrożenie mają wpisaną na skierowaniu pracę z monitorem ekranowym, z pominięciem badań wstępnych i skierowanie na badania profilaktyczne po 3 miesiącach.

Postulaty są dostępne tutaj.

 

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Spłata nadwykonań z 2019 r. i bieżących należności

Dostępność dla podmiotów leczniczych materiałów ochrony osobistej dla personelu

Dostępność testów na koronawirusa dla personelu

Nowe aneksy na wentylację

Wyraźne komunikaty NFZ i Ministerstwa Zdrowia oraz dokładne wytyczne co do postępowania świadczeniodawców w obecnej sytuacji.

Uproszczenie nowego wzoru wniosku na zaopatrzenie w wyroby medyczne - aktualnie ma 7 stron

Dopuszczenie lekarzy innych specjalności do wentylacji chorych - np. interniści, kardiolodzy

Postulaty są dostępne tutaj