Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Transport

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Wprowadzenie tymczasowych zmian do ustawy z dnia 29 września 1994 r, o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) polegających na wydłużeniu określonego w art. 53 ustawy terminu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostki za rok 2019 do końca 2020 roku.

Postulaty są dostępne tutaj

Federacja Przewoźników Ekspresowych

FPE postuluje niezwłoczne wprowadzenie uproszczonych procedur dla przedsiębiorstw operujących dużymi sieciami pojazdów w sposób ciągły, posiadaczy statusu AEO (Authorized Economic Operator) lub operatorów pocztowych. Procedury te mogłyby polegać np. na wprowadzeniu tzw. „fast track” na granicach. Przed wjazdem każdego z naszych pojazdów do kraju moglibyśmy wysyłać elektronicznie komplet informacji o pojeździe i kierowcy do jednostki kontrolnej na granicy jako pre-alerty / awizacje, co pozwoliłoby uniknąć wypełniania dokumentów na granicy przez kierowców. Dodatkowo można rozważać przeniesienie części kontroli, np. pomiarów temperatury kierowców z granic Polski do centrów przeładunkowych na terenie kraju.

Postulaty są dostępne tutaj, tutaj i tutaj.