Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Przemysł wydobywczy i ciężki

Związek Pracodawców Polska Miedź

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz wynikającym z niej załamaniem globalnych rynków, ZPPM widzi zdecydowaną potrzebę pilnego wprowadzenia regulacji, które będą miały na celu wsparcie i osłonę polskich przedsiębiorców. Działając na rynkach międzynarodowych, podmioty członkowskie ZPPM permanentnie mierzą się z bardzo silną konkurencją, nierzadko wspieraną przez rządy swoich państw. Mając to na uwadze, Związek wychodzi z gotowymi propozycjami regulacji, które pozwolą polskiemu przemysłowi wydobywczemu i przetwórczemu przetrwać obecny kryzys.

Postulaty są dostępne tutaj.Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

ZPPH postuluje podjęcie w trybie pilnym działań legislacyjnych celem wprowadzenia ekstraordynaryjnych rozwiązań prawnych w zakresie obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy na czas kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa. Postulowane rozwiązania w zakresie łagodzenia skutków gospodarczo-społecznych epidemii powinny dotyczyć wszystkich podmiotów niezależnie od ich wielkości, formy prawnej, struktury kapitału i branży, w jakiej działają.

Postulaty są dostępne tutaj