Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Branża turystyczna i MICE

Mazurkas Travel


PROPOZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE TZW. PAKIET ANTYKRYZYSOWY

UWARUNKOWANIA BRZEGOWE

1 – WSZYSTKIE KRYTERIA FINANSOWE DOT. OTRZYMANIA POMOCY LICZONE I ANALIZOWANE SĄ OD MARCA 2020 (firmy w styczniu / lutym fakturowały jeszcze projekty z 2019 roku i w naszej branży wtedy był peak sprzedaży, związany m.in. z feriami)

2 – REKOMENDUJEMY WPROWADZENIE GRADACJI OTRZYMANIA POMOCY FINANSOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA SPADKU OBROTÓW DANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, PORÓWNUJĄC YTD (dla przykładu inna forma pomocy dla firmy, która straciła 10% obrotów, a inna dla tej, która straciła 100%)

KLUCZOWE NARZĘDZIA DO WPROWADZENIA DO PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

I. NARZĘDZIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

- stworzenie mechanizmu kredytowania firm z PKD naszej branży w sposób natychmiastowy przez banki komercyjne - np.: poprzez zabezpieczenia w 100% z BGK (na ten moment żaden bank nie chce udzielić nam kredytu - jesteśmy tzw. “niebankowalni”) - wysokość minimum 15-20% obrotu rocznego, okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie spłaty po minimum 6 miesiącach;

- podniesienie górnego limitu kredytu obrotowego (500 tys EUR jest kwotą niewystarczającą dla dużych firm, tracących błyskawicznie płynność);

- odgórne wprowadzenie - nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat - wakacji w spłacie kredytów i leasingów od firm z naszej branży (jest to również w Państwa propozycji, ale bez szczegółów, a w praktyce banki - niestety pobierają opłaty za wnioski).

II. VAT /ZUS / PIT / CIT / PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- odgórna abolicja VAT / ZUS / CIT / PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od 1 marca 2020 roku oraz możliwość wydłużenia do 3 miesięcy, po zakończeniu stanu epidemii (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorstwa - dla przykładu firma, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);

- przyspieszony zwrot VAT wprowadzony w sposób natychmiastowy;

- split - payment zawieszony do końca 2020 roku w sposób natychmiastowy;

- odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od nieruchomości (obiekty, hotele etc.) / refundacja dla samorządów od państwa z tego tytułu (stopień ulg / zniesień dostosowany do stopnia spadku obrotów obiektu / hotelu);

- zniesienie do końca 2020 roku podatku drogowego od autokarów;

III. DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ / JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA /

UMOWY ZLECENIA / UMOWY O DZIEŁO

- wynagrodzenia (umowa o pracę) - dofinansowanie 80% wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 roku, szczególnie w większych przedsiębiorstwach (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorstwa – dla przykładu firma, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);

- obniżenie progów wejścia takiego narzędzia i dostosowanie do najbardziej poszkodowanych PKD (porozumienie ze związkami, utrzymanie zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń, etc.) - inaczej tego typu narzędzie nie będzie możliwe do natychmiastowego wdrożenia i nie będzie atrakcyjne dla przedsiębiorcy szczególnie w sektorze MŚP;

- jednoosobowa działalność gospodarcza / umowa o dzieło / umowa zlecenia – rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100% średniej pensji krajowej na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 roku (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorcy – dla przykładu osoba, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);

- w tym momencie, w tym sektorze mamy ogromną groźbę zawieszenia działalności / bezrobocia i jeszcze większych kosztów dla państwa;

IV. ZWROT 180 DNI / VOUCHER 365 DNI DLA WSZYSTKICH SEKTORÓW GOSPODARKI

TURYSTYCZNEJ I ROZRYWKOWEJ

- zwrot biletów koncertowych / imprezowych / zaliczek turystycznych / zaliczek hotelowych / zaliczek targowych w ciągu 180 dni od zakończenia stanu epidemii + voucher 365 dniowy dla wszystkich branż, w tym pośrednicy (booking np.) - forma zwrotu (voucher lub wypłata finansowa do decyzji realizatora usługi);

- zapis dla branży koncertowej / imprezowej / festiwalowej dot. tej kwestii w ustawie / rozporządzeniu wraz ze zgodą UOKiK na takie działanie;

- w przypadku nowego terminu planowanego wydarzenia / koncertu / imprezy/ festiwalu brak możliwości zwrotu/ograniczone możliwości zwrotu;

V. FUNDUSZ ZAPOMOGOWY

- fundusz dla przedsiębiorców celem pokrycia udokumentowanych szkód w wyniku pandemii (podobnie jak w przypadku klęski żywiołowej) dla przedsiębiorstw, które od 1 lutego 2020 roku notują miesięczne spadki obrotów w wysokości minimum 60%.