Platformy branżowe - pracodawcyrp.pl

Platformy branżowe

Platformy branżowe zostały powołane, aby zwiększyć efektywność realizowania zadań przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki platformom tworzymy rekomendacje praktycznych rozwiązań, a także wyrażamy opinie dotyczące kluczowych kwestii związanych z funkcjonowaniem poszczególnych branż. Prowadzimy też z naszymi członkami dialog oparty na wymianie wiedzy i doświadczeń. Prezentujemy również stanowiska w ważnych sprawach, biorąc udział w rozmaitych naradach i zabierając głos w debacie publicznej. W ramach Pracodawców RP powstało 13 specjalistycznych gremiów.