Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Platforma Zdrowe Zdrowie

Platforma Zdrowe Zdrowie to gremium, które ma na celu ochronę i reprezentację praw pracodawców z obszaru ochrony zdrowia, a także troskę o dobro pacjentów. Platforma jest miejscem kreowania wielu inicjatyw oraz współpracy z członkami, partnerami społecznymi i decydentami. W ramach platformy omawiane są zmiany legislacyjne, w wyniku czego powstają liczne stanowiska i opinie.


Obszary zainteresowania Platformy:

  • wymiana doświadczeń praktyków w obszarze zdrowia,
  • formułowanie rekomendacji i uwag do zmian proponowanych przez resort zdrowia,
  • wypracowywanie rozwiązań, które przyczyniają się do optymalizacji organizacji opieki medycznej i dostępu do świadczeń,
  • działanie na rzecz tworzenia transparentnego procesu decyzyjnego, opartego na potrzebach pacjenta, w tym na zwiększeniu roli opieki ambulatoryjnej, wsparciu koordynacji świadczeń, podniesieniu roli podstawowej opieki zdrowotnej oraz zwiększeniu nakładów finansowych na opiekę zdrowotną w Polsce.

Wybrane osiągniecia:

  • opracowanie dokumentu „System ochrony zdrowia w Polsce – diagnoza i kierunki rozwoju”. Zawiera on uwagi do obecnego systemu ochrony zdrowia zarówno z perspektywy pacjenta, świadczeniodawcy i personelu medycznego, jak i z politycznego punktu widzenia.

Powołanie platformy: 2006 rok

Przewodniczący: Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Sekretarz: Beata Rorant, ekspert Pracodawców RP ds. zdrowia

Najbliższe plany:

  • zwiększenie nakładów finansowych na opiekę zdrowotną,
  • rola i miejsce prywatnego systemu w ochronie zdrowia,
  • zmiana zasad organizacji i finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – AOS, poradnie przyszpitalne i system podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
  • opieka koordynowana,
  • jakość w ochronie zdrowia.