Platforma Odbudowy i Rozwoju Ukrainy

Głównym celem powstania tej Platformy jest zaplanowanie i skoordynowanie pomocy humanitarnej oraz procesu odbudowy Ukrainy. W ramach prac Platformy opracowywane są systemowe rozwiązania, które pozwolą na skuteczną współpracę pomiędzy UNHCR, zagranicznymi agendami rządowymi, międzynarodowymi organizacjami NGO oraz sektorem prywatnym w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Platforma ma na celu wypracowanie propozycji, jak polski biznes może włączyć się w proces odbudowy Ukrainy jako nowoczesnego kraju.

Przewodniczący: Igor Kaleński, prezes grupy BBDO w Polsce

Wiceprzewodniczący: Rafał Kupidura, CEO IF Nation Group

Sekretarz: Marta Kaźmierczak, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Pracodawców RP