Platforma Marketingowo-Mediowa

To miejsce spotkań przedstawicieli mediów, działów PR i marketingu. W ramach Platformy odbywają się cykliczne spotkania z dziennikarzami, przedstawicielami prasy, radia, telewizji i portali internetowych. Spotkania mają na celu przedstawienie obecnej sytuacji na rynku mediów: działań marketingowych, realizację wspólnych działań w obszarze legislacji oraz wypracowanie wspólnych standardów mających na celu rozwój rynku medialnego w Polsce.


Obszary zainteresowań platformy:

  • public relations,
  • media relations,
  • nowe technologie w marketingu i komunikacji, najnowsze trendy w mediach i marketingu
  • tworzenie grup zakupowych usług marketingowych i mediów
  • udziału w konferencjach branżowych i okołobiznesowych

Powołanie platformy: 2019 rok

Przewodniczący: Dariusz Prosiecki, Dyrektor dep. Komunikacji i Marketingu