Platforma Kierunek – Kobieta Biznesu

Inauguracja działań Platformy Kierunek – Kobieta Biznesu rozpoczęła się 6 marca 2018 r. Na konferencji prasowej zostały przedstawione główne założenia platformy oraz unikatowy raport portretujący polskie studentki. Przebadano ponad 1000 kobiet studiujących poza głównymi ośrodkami akademickimi. Platforma ma też za sobą spotkanie na UMK w Toruniu (konferencja „Kobieta w biznesie”), wykład w Akademii im. Leona Koźmińskiego, a także udział w konferencjach „Women in Tech” czy w Europejskim Kongresie Finansowym.


Obszary zainteresowania platformy:

  • zachęcenie młodych kobiet do świadomego kształtowania swojej kariery
  • wspieranie i inspirowanie studentek, aby miały odwagę być liderkami, stawiały sobie śmiałe cele i odważnie je realizowały

Powołanie platformy: 2018 rok

Przewodnicząca: Agnieszka Kłos-Siddiqui, Prezes Zarządu Provident Polska

Sekretarz: Magdalena Kitlas, Dyrektor Departamentu Relacji Pracodawców RP

Realizacja projektu:

Kierunek KOBIETA - aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w obliczu pandemii wywołanej COVID-19 (prezentacja na spotkaniu platformy)