Platforma Inwestycji Zagranicznych

Platforma Inwestycji Zagranicznych to forum wymiany doświadczeń z perspektywy oczekiwań zarządów grup kapitałowych inwestujących w Polsce. Platforma stawia sobie za cel przyczynienie się do zwiększenia świadomości przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, planujących inwestycje w Polsce. Podmioty zrzeszone w Platformie chętnie dzielą się z administracją publiczną wiedzą o praktykach administracyjnych, barierach i innych “wąskich gardłach”, które utrudniają prowadzenie inwestycji i negatywnie wpływają na odbiór Polski wśród inwestorów zagranicznych.

 

Powołanie platformy: 2019 rok

Przewodniczący: Michael Schulz, Regional Manager H&M Hennes & Mauritz logistics Sp. z o.o. 

Sekretarz: Marta Kaźmierczak, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej

Najbliższe plany:

  • Brak polityki migracyjnej (wspólnie z Platformą HR)
  • Udrożnienie procedury wydawania zezwoleń na pracę
  • Ułatwienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy i inwestujących (reinwestujących) np. skrócenie terminów na wydawanie decyzji administracyjnych