Platforma HR

Platforma HR to forum, które skupia członków Pracodawców RP zainteresowanych indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Uczestnikami prac platformy są osoby zajmujące stanowiska kadrowo-personalne –głównie dyrektorzy działów HR. Jest to gremium tworzone przez wybitnych ekspertów i praktyków największych firm w Polsce. Do prac platformy włączają się także przedstawiciele resortu pracy. Platforma stwarza możliwość wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń z punktu widzenia praktyków i legislatorów. 


Obszary zainteresowania Platformy:

  • kształtowanie wartości społeczno-ekonomicznych przedsiębiorstw, w tym współpracy i dialogu z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz innymi organizacjami zrzeszającymi pracowników
  • dążenie we współpracy z Pracodawcami RP do poprawienia otoczenia legislacyjno-gospodarczego funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym poprzez formułowanie projektów i rekomendacji dotyczących niezbędnych zmian w zakresie prawa pracy
  • stymulowanie zmian prawnych zgodnych z interesem członków platformy, które wspierają rozwój firm i stabilizację gospodarczą
  • organizowanie konferencji oraz innych form wymiany poglądów z obszaru prawa pracy

Wybrane osiągnięcia:

  • uelastycznienie czasu pracy dzięki wprowadzeniu do Kodeksu pracy 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i ruchomego czasu pracy

Powołanie platformy: 2011 rok

Sekretarz: Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP 

Najbliższe plany:

  • Brak pracowników na polskim rynku pracy - jakie alternatywy i wypracowanie propozycji działań
  • Zmiany w Kodeksie pracy 2022/2023
  • Przyszłość polskiego rynku pracy na tle Europy i sytuacji w Ukrainie
  • Brak polityki migracyjnej (wspólnie z Platformą inwestycji zagranicznych)