Platforma Finansowa

Platforma Finansowa to forum dialogu, współpracy i współdziałania osób, organizacji oraz firm zainteresowanych trzema obszarami (filarami) bezpieczeństwa finansowego:

I. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw

II. Odpowiedzialne finanse publiczne

III. Stabilny rynek finansowy

Celem Platformy Finansowej jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjno-edukacyjnym praz wypracowywanie wspólnych inicjatyw oraz stanowisk programowych i legislacyjnych we wszystkich trzech obszarach. W pracach Platformy Finansowej biorą udział osoby odpowiedzialne za kształtowanie strategii lub polityki finansowej firmy. Uczestnicy platformy mają wpływ na tematykę prowadzonych prac oraz wybór zapraszanych gości, w tym przedstawicieli właściwych ministerstw lub ekspertów, np.: z banków, ośrodków analitycznych czy partii opozycyjnych.

Przewodniczący: Kamil Sobolewski, Główny Ekonomista Pracodawców RP

Sekretarz: Łukasz Czucharski, ekspert Pracodawców RP ds. podatkowych

Najbliższe plany:

1) Bieżąca diagnoza sytuacji makroekonomicznej i wpływ na strategię biznesu

2) Przegląd istotnych inicjatyw w zakresie zmian prawa

3) Rola wizerunku przedsiębiorców w przededniu wyborów i załamania gospodarczego

4) Spotkania z zewnętrznymi ekonomistami na wybrane tematy:

  • rentowność firm,
  • rynek pracy, kontrakt jednolity,

5) prezentacje tematyczne partnerów, np.: nowa rola, obowiązki i uprawnienia rad nadzorczych