Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Platforma Farmaceutyczna

Platforma Farmaceutyczna to gremium, mające na celu ochronę i reprezentację praw pracodawców z obszaru farmacji, a także troskę o dobro pacjentów. To także miejsce kreowania wielu inicjatyw oraz współpracy z członkami, partnerami społecznymi i decydentami. Platforma Farmaceutyczna stwarza również płaszczyznę do wymiany doświadczeń praktyków z obszaru polityki lekowej. W ramach platformy powstają rekomendacje i uwagi do proponowanych zmian legislacyjnych. Wypracowywane są również takie rozwiązania, które przyczyniają się do inwestycji w innowacje.

Obszary zainteresowania platformy:

  • podejmowanie działań na rzecz zwiększenia siły oddziaływania branży,
  • postulowanie konieczności dokonywania zmian legislacyjnych,
  • dostarczanie decydentom specjalistycznej wiedzy niezbędnej w procesie decyzyjnym i legislacyjnym,
  • budowanie dialogu wokół kwestii refundacji leków w oparciu o model efektywności leczenia oraz inwestycji w farmakoterapię, która wyrówna dostęp polskich pacjentów do leków dostępnych w innych krajach Unii Europejskiej.

Powołanie platformy: 2014 rok

Przewodnicząca: Dorota Hryniewiecka-Firlej, wiceprezydent Pracodawców RP, prezes Zarządu Pfizer Polska Sp. z o.o.

Sekretarz: Beata Rorant, ekspert Pracodawców RP ds. zdrowia

Najbliższe plany:

  • budżet na leki,
  • kwestie refundacyjne,
  • dostęp do nowoczesnych technologii lekowych.