Platforma Farmaceutyczna

Platforma Farmaceutyczna to gremium, mające na celu ochronę i reprezentację praw pracodawców z obszaru farmacji, a także troskę o dobro pacjentów. To także miejsce kreowania wielu inicjatyw oraz współpracy z członkami, partnerami społecznymi i decydentami. Platforma Farmaceutyczna stwarza również płaszczyznę do wymiany doświadczeń praktyków z obszaru polityki lekowej. W ramach platformy powstają rekomendacje i uwagi do proponowanych zmian legislacyjnych. Wypracowywane są również takie rozwiązania, które przyczyniają się do inwestycji w innowacje.

Obszary zainteresowania platformy:

  • podejmowanie działań na rzecz zwiększenia siły oddziaływania branży
  • postulowanie konieczności dokonywania zmian legislacyjnych
  • dostarczanie decydentom specjalistycznej wiedzy niezbędnej w procesie decyzyjnym i legislacyjnym
  • budowanie dialogu wokół kwestii refundacji leków w oparciu o model efektywności leczenia oraz inwestycji w farmakoterapię, która wyrówna dostęp polskich pacjentów do leków dostępnych w innych krajach Unii Europejskiej

Powołanie platformy: 2014 rok

Przewodnicząca: Agnieszka Grzybowska-Zalewska, Prezes Zarządu Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Sekretarz: Beata Rorant, Dyrektor Departamentu Zdrowia Pracodawców RP

Dalsze działania w zakresie określonych priorytetów, w tym m.in.:

1) promowanie i rozpowszechnianie rekomendacji raportu “Zawodowo Zaszczepieni”,

2) promowani i rozpowszechnianie rekomendacji w zakresie potrzeb profilaktyki i wczesnej diagnostyki, 

3) tworzenie rozwiązań w zakresie mechanizmów zapewniających wzrost nakładów na ochronę zdrowia

oraz ich transparentne wydatkowanie.