Platforma Budowlana

Platforma Budowlana to forum zajmujące się regulacjami prawnymi z obszaru prawa budowlanego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego. To również miejsce formułowania stanowisk w sprawie zmian legislacyjnych. Dotyczyły one dotąd m.in. nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, odwróconego VAT w budownictwie czy rozliczeń w konsorcjach.

Obszary zainteresowań platformy:

 • monitoring procesu legislacyjnego i formułowanie stanowisk do projektów aktów prawnych
 • kwestia waloryzacji umów w ramach zamówień publicznych z lat ubiegłych
 • problemy i wyzwania, przed którymi stoi sektor budowlany w Polsce
 • polityka migracyjna i zatrudnianie cudzoziemców
 • szkolnictwo zawodowe

Wybrane osiągnięcia:

 • monitoring prac nad nowym Prawem zamówień publicznych, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
 • pomyślna współpraca z doraźnym zespołem ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego

Powołanie platformy: 2014 roku

Przewodniczący: Wojciech Trojanowski, Członek Rady Pracodawców PR, Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Sekretarz: Bartosz Sowier, Dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP

Najbliższe plany:

 • Monitoring inwestycji przygotowywanych i realizowanych przez sektor publiczny w ramach Polskiego Ładu (GDDKiA, PKP PLK SA, samorządy, porty)
 • Monitoring stosowania nowego Prawa Zamówień Publicznych (warunki umowne, realność klauzul waloryzacyjnych)
 • Demograficzne wyzwania stojące przed branżą budowlaną (starzejący się pracownicy, jakość szkolnictwa zawodowego)
 • Procesy digitalizacji w branży budowlanej
 • Wyzwania redukcji CO 2 w branży budowlanej
 • Termoizolacja