XV KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ | 29 listopada 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV KONGRESIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ, który odbędzie 29 listopada 2023 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4). Organizatorem Kongresu jest Centrum Myśli Strategicznych.

Pracodawcy RP są partnerem instytucjonalnym Kongresu.

Kongres jest największym, cyklicznym forum dyskusyjnym dla przedstawicieli banków, regulatorów i doradców, instytucji współpracujących z sektorem finansowym oraz środowiska akademickiego. Kongres stanowi nie tylko platformę merytorycznej debaty nt. najbardziej aktualnych wyzwań i problemów dotyczących bankowości detalicznej ale również jest źródłem rekomendacji, których celem jest racjonalizacja działań legislacyjnych i organizacyjnych służących bezpieczeństwu i rozwojowi sektora.

W programie Kongresu:

  • Jak wspierać oszczędności długookresowe w Polsce?
  • Bezpieczeństwo depozytów na krajowym i europejskim rynku finansowym
  • Dataizm jako wstęp do hiperpersonalizacji i użycia sztucznej inteligencji
  • Redukcja ryzyka prawnego na rynku kredytów mieszkaniowych
  • Perspektywy dla rynku kredytów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw
  • Sztuczna inteligencja, oczekiwania pokolenia Z, zielona transformacja – jaka będzie bankowość przyszłości?
  • Wyzwania dla bankowości detalicznej w najbliższych latach - wystąpienie wprowadzające
  • Czy klienci detaliczni oczekują zmian w usługach, obsłudze i produktach oferowanych przez Banki?
  • Digitalizacja i innowacyjność a rentowność działalności bankowej - jak wybierać projekty aby zapewnić zyskowność

Więcej informacji na stronie www.efcongress.com/kbd

Powrót