VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019

W imieniu organizatorów zapraszamy na VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019, które odbędzie się 28 lutego 2019 r. w Hotelu Novotel Airport w Warszawie. Pracodawcy RP są patronem Forum, a jednym z panelistów będzie Prezydent Andrzej Malinowski.

Celem Forum jest prezentacja najaktualniejszych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska. SOSEXPO to również miejsce spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej z administracją rządową, organizacjami non-profit i ekspertami branżowymi.

SOSEXPO co roku podejmuje tematy najbardziej aktualne dla branży – tak, by uczestnicy konferencji mieli możliwość zarówno zapoznania się z najnowszymi wytycznymi administracyjnymi, pozyskania wiedzy podczas sesji panelowych Konferencji), jak i poznania nowości technologicznych. SOSEXPO towarzyszy wystawa, na której polskie i zagraniczne firmy działające bezpośrednio i pośrednio w gospodarce odpadowej prezentują nowoczesne produkty, maszyny, technologie i innowacyjne rozwiązania do zastosowania w gospodarce odpadowej, co daje doskonałą możliwość networkingu i pozyskania nowych kontaktów biznesowych.

W SOSEXPO co roku bierze udział ponad 300 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych, firm odbierającym odpady, organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących, stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości a także zakładów gospodarowania odpadami.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.


Powrót