VII Akademia Zarządzania Szpitalem

Zapraszamy na VII Akademię Zarządzania Szpitalem, która odbędzie się 26 listopada w formule online. Pracodawcy RP są patronem merytorycznym wydarzenia.

Program

10.00 - 10.20 STANDARDY ADMINISTRACYJNE 2020 - weryfikacja i rozliczanie świadczeń

Dr n. med. Aleksandra Sierocka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

10.20 - 11.40 PRAKTYKA - Zmiany w rozliczeniach i realizacji ryczałtu PSZ w dobie COVID-19

Dr n. o zdr. Michał Chrobot, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

Problemy w rozliczaniu świadczeń w umowach z NFZ - studium przypadków

Moderator: Dr n. o zdr. Michał Chrobot, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki

Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

Dr n. med. Aleksandra Sierocka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

Mgr inż. Magdalena Motnyk, Kierownik Rozliczania Kontraktów Medycznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

Mgr Alicja Grzywa, Główny specjalista w Dziale Rozliczeń Usług Medycznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Mgr Bartosz Maleszczuk, Kierownik Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych


11.40 - 12.20 PRAWO - zmiany zapisów wynikające z ustawy o Funduszu Medycznym

Mec. Natalia Łojko, Radca prawny, Kancelaria KRK

Aktualne wytyczne dotyczące RDTL

Dr n. o zdr. Michał Chrobot, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

12.20 - 13.00 FINANSE - Strategia zmian w ochronie zdrowia i Krajowy Plan Odbudowy

Dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Uczelnia Łazarskiego


Finansowanie i organizacja badań molekularnych

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska - Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

13.00 - 13.20 LEK W SZPITALU – Realizacja i rozliczanie programów lekowych w dobie pandemii COVID - 19

Izabela Obarska, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2017, ekspert systemu ochrony zdrowia w zakresie polityki lekowej, refundacji i dostępności rynkowej

13.20 - 13.40 INFORMATYZACJA i ochrona danych osobowych

Andrzej Osuch, Dyrektor d.s. Transformacji Biznesowej Grupa Luxmed, Pracodawcy RP

13.40 - 14.00 PACJENT onkologiczny w dobie pandemii. Karta DILO

Dr Robert Zawadzki, Wiceprezes ds. Operacyjnych Magodent


Rejestracja jest dostępna tutaj.

Powrót