VI Kongres Next Generation | 20-21 października 2022 r.

Pracodawcy RP patronem VI Kongresu Next Generation

Suma wszystkich strachów. Jak poradzić sobie z sukcesyjnymi obawami młodego pokolenia firm rodzinnych? 

Co jeśli nigdy nie będę taki jak tata? Skąd mam wiedzieć, czy sobie poradzę? Ciągle się kłócimy, gdy rozmawiamy o przyszłości, nie potrafimy zachować harmonii w rodzinie… Czy może być inaczej? Boję się tego, co czeka naszą firmę – co z kryzysem, co z wojną, jak zarządzać firmą w chaosie? „Sukcesja – suma wszystkich strachów” to myśl przewodnia organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego Kongresu Next Generation – wydarzenia dla młodego pokolenia firm rodzinnych szukającego swojego miejsca w firmie rodzinnej oraz rodzinie biznesowej. 20 października wstęp jest tylko dla odważnych, ponieważ uczestnicy wydarzenia będą mierzyć się z własnymi lękami, zderzą się z trudnymi i emocjonalnymi tematami, by na końcu wrócić do domu z receptą na pokonanie strachów związanych z procesem zmiany pokoleniowej.

Trudna tematyka, ale też dobra zabawa - Kongres NextG jest także miejscem nawiązania długoletnich biznesowych relacji i świetnej zabawy w gronie ok. 150 sukcesorów z polskich przedsiębiorstw rodzinnych.  „Wiemy, że zaledwie 8% sukcesorów chce przejąć́ firmę̨ rodzinną po rodzicach. Dlatego podczas Kongresu NextG polscy sukcesorzy słyszą historie zarówno sukcesów jak i porażek swojego pokolenia w firmach i poza nimi. Konfrontują swoje wyobrażenia o przejęciu firmy rodzinnej z rzeczywistością zbudowaną przez swoich rodziców czy dziadków. Młodzi przedsiębiorcy dzielą się tutaj swoimi doświadczeniami i nawiązują relacje, które niejednokrotnie zostają z nimi na długie lata”. – mówi prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego dr Adrianna Lewandowska, MBA.  

Proces sukcesji budzi wiele emocji w rodzinach biznesowych – jest mnóstwo pytań, sporo niepewności, zdarzają się kłótnie. Podczas Kongresu NextG Instytut Biznesu Rodzinnego odważnie podejmie temat sukcesyjnych wyzwań i pomoże sukcesorom znaleźć rozwiązania na sukcesyjne lęki. Wszystko w wyjątkowym miejscu – Forcie VI w Poznaniu – który, podczas NextG, zamiast muzealnych pomieszczeń otworzy przed uczestnikami „salony strachów”. W każdym z 10 salonów, sukcesorzy pod przewodnictwem wspólnie ekspertów zmierzą się z problemami w procesie sukcesji. Koniec z pasywnym słuchaniem - NextG to aktywne uczestnictwo – wymiana myśli, dyskusje. Każda opinia jest ważna!

Kongres Next Generation to największe tego typu spotkanie młodych z rodzin biznesowych w Polsce.

Młodzi z rodzin biznesowych, to nie tylko przyszli spadkobiercy, ale także przyszli prezesi, członkowie rad nadzorczych i głowy rodzin biznesowych.

W tej edycji Kongresu Next Generation będzie mowa o strachach, dlatego jego motywem przewodnim jest „Sukcesja – suma wszystkich strachów”. Temat jest nie przypadkowy, gdyż zebrano w nich wszystkie obawy, które wpływają na tak niski wskaźnik chęci do przejęcia rodzinnego biznesu. Po Kongresie młodzi mają wyjechać z solidną dawką wiedzy, odwagi i recept na poszczególne strachy.

AGENDA:

Szczegółowy program NextG jest dostępny na stronie: www.nextg.pl

Agenda koncentruje się na 4 obszarach ważnych z punktu widzenia sukcesora:

  • „ja” w rodzinie biznesowej,
  • „ja” w firmie rodzinnej,
  • moje kompetencje,
  • biznesowa niepewność.

Co ważne, uczestnicy mogą spersonalizować agendę do swoich potrzeb i zainteresowań.

ZAPISY:

Rejestracja oraz szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie: https://nextg.pl/

Powrót