V Kongres Klastrów Polskich

W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie zapraszamy do udziału w V Kongresie Klastrów Polskich, który odbędzie się w dniach 9-10 września w warszawskim hotelu Hilton. Kongres będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Pracodawców Klastry Polskie jest partnerem honorowym wydarzenia.

Hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy', ma dać impuls do debaty nt. między innymi współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Z uwagi na to, że V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic Diplomacy Summit 2019), którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rejestracja jest możliwa poprzez stronę: http://regiosummit.pl/

Agenda jest dostępna tutaj.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo tutaj: https://5kongres.klastrypolskie.pl/


Powrót