V ed. konkursu fotograficzno-filmowego "O! znaki pracy" 2021

Pracodawcy RP są partnerem konkursu.

Wystartowała  V edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego i filmowego „O!ZNAKI PRACY”! Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań na rzecz wykorzystywania różnorodnych form artystycznego przekazu w upowszechnianiu problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy i nauki. Jego celem jest inspirowanie dyskusji na temat współczesnych wyzwań związanych z pracą, sondaż wyobrażeń na temat współczesnego rozumienia bezpieczeństwa pracy, budowanie świadomości współczesnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz sposobów przeciwdziałania.

Poprzednie cztery edycje konkursu, przeprowadzone w latach 2017-2020 spotkały się z ogromnym zainteresowaniem fotografów i filmowców. Kolekcja nadesłanych na konkurs zdjęć oraz filmów stworzyła unikalny obraz człowieka w pracy w XXI wieku.

Tematyka

Podobnie jak w ramach poprzednich edycji, tematem tegorocznego konkursu O!ZNAKI PRACY 2021 jest praca. W tym roku szczególnie zachęcamy do podjęcia tematu innowacji w profesjach z tradycjami, poddania analizie pozornie antytetycznego zestawienia „stary zawód - nowa rzeczywistość”. Tej tematyce bowiem będzie dedykowana nagroda specjalna im. Sztucznej Inteligencji (AI).

Harmonogram

  • 1 września 2021 r. – rozpoczęcie rejestracji uczestników konkursu na stronie
  • internetowej konkursu i przesyłania prac na konkurs;
  • 3 października 2021 r. – ostateczny termin rejestracji uczestników konkursu na
  • stronie internetowej konkursu i przesyłania prac na konkurs;
  • 4-6 października 2021 r. - preselekcja
  • 16-19 października 2021 r. – I etap oceny prac konkursowych;
  • 23 października - 26 października 2021 r. – II etap oceny prac konkursowych;
  • Listopad 2021- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Nabór prac w terminie 01.09-03.10.2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konkursu

Zapraszamy do udziału!

***

Dodatkowe informacje na temat konkursu:

  • Agnieszka Szczygielska, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agasz@ciop.pl

  • Magdalena Olszowy, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

tel. 0-22 623 37 26, e-mail: maols@ciop.p

Powrót