The Best Annual Report | 13 października 2022 Warszawa

Pracodawcy RP patronem wspierającym XVII edycji Konkursu "The Best Annual Report 2021"

RAPORTY ROCZNE EMITENTÓW 2021 – czy inwestorzy otrzymali więcej użytecznych informacji? Zbliża się kolejna XVII edycja Konkursu The Best Annual Report, w którym zostaną ocenione raporty roczne emitentów pod kątem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. 

Oficjalny finał Konkursu odbędzie się 13 października 2022 r. w Sali notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przygotowanie raportów rocznych 2021, to absolutna kumulacja wyzwań dla komórek sprawozdawczych. Najważniejsza zmiana dotyczyła przygotowania raportu w formacie ixbrl. Standard obowiązuje od 2020 roku, ale 2/3 rynku skorzystało z możliwości przesunięcia i opublikowało swoje raporty dopiero teraz. Elektroniczna i przetwarzalna forma raportowania ma pomóc rynkowi w szybkiej analizie finansowej. Czy dotyczy to w równym stopniu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych jeszcze nie wiemy, ale z całą pewnością cały świat podąża w tym kierunku.

Kolejne wyzwania to prezentacja skutków pandemii w kolejnym roku, dodatkowych ujawnień, związanych z taksonomią ESG i zrównoważonym rozwojem aż po zdarzenia po dacie bilansu spowodowane wojną w Ukrainie. Wydaje się więc, ze zagadnienia związane z wyceną wielu spółek będą kluczowe dla rynku.

W związku z tak wieloma wyzwaniami sprawozdawczymi wydaje się wielce właściwe wejście w życie Dyrektywy o Zrównoważonym Rozwoju od 2024 roku. Warto jednak podkreślić, że kierunki rozwoju tej sprawozdawczości wskazują raport zintegrowany, jako najbardziej rekomendowaną formę raportowania korporacyjnego, co niezwykle cieszy organizatorów Konkursu, którzy od kilku lat oceniają ten rodzaj raportu.

Kapituła Konkursu The Best Annual Report jak co roku będzie oceniała:

  • sprawozdanie z działalności,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR,
  • oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,
  • raport zintegrowany,
  • sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać na adres mailowy: Hubert.wolszczak@irip.pl za pośrednictwem kart zgłoszeniowych, które można pobrać na stronie Konkursu: https://irip.pl/pub/karta_zgloszeniowa_2021_RR.doc

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2022 r. (dla raportów zintegrowanych do 31 sierpnia 2022 r.).

Regulamin Konkursu dostępny jest tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdą Państwo na stronie: https://irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report

Powrót