Ranking firm przyjaznych równości płci w opiece rodzicielskiej

Polityka Insight we współpracy z Fundacją Share the Care oraz Kartą Różnorodności przeprowadza badanie, którego celem jest stworzenie pierwszego rankingu firm przyjaznych równości płci w opiece rodzicielskiej. Jako patron inicjatywy chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w badaniu.

W 2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nt. „work-life balance” (2019/1158), której nadrzędnym celem jest wspieranie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Państwa UE, w tym Polska, mają obowiązek wprowadzić przepisy dyrektywy do krajowego porządku prawnego do 2 sierpnia 2022 r. Dlatego chcemy się przyjrzeć – czy i jeśli tak, to na ile firmy w Polsce są przygotowane na zmiany przepisów, które mają ułatwić rodzicom i opiekunom godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Dla Państwa może to być okazja, by pochwalić się wprowadzonymi w firmie prorodzicielskimi rozwiązaniami i dobrymi praktykami na polu równości płci. Rankingowi towarzyszyć będzie raport, który poświęcimy opisowi tego typu działalności.

Ankieta jest dostępna tutaj.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 minut. Prosimy o jej uzupełnienie do 26 marca 2021 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem m.helak@politykainsight.pl.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie i czas poświęcony na udział w badaniu.

Powrót